rycina-wlasnosc-intelektualna

Własność Intelektualna

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania, komercjalizacji oraz ochrony praw własności intelektualnej.

Naszą specjalnością są kwestie związane z oprogramowaniem komputerowym oraz znakami towarowymi. Projektujemy oraz analizujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z prawami autorskimi.

Transfer własności intelektualnej

Dbamy o to, aby umowy dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej gwarantowały transfer w zakresie potrzebnym naszemu Klientowi.

Sugerujemy rozwiązania zapewniające możliwość wykorzystywania przeniesionych praw w sposób odpowiadający założeniom komercyjnym.

Znaki towarowe

Dla naszych Klientów rejestrujemy znaki towarowe.

Rejestracje przeprowadzamy w systemie krajowym (Polski Urząd Patentowy RP), wspólnotowym (European Union Intellectual Property Office), jak również międzynarodowym (World Intellectual Property Organization).

Dochodzimy roszczeń z tytułu naruszeń praw do zarejestrowanych znaków zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Umowy z twórcami

Przygotowujemy kompleksowe umowy z twórcami dóbr własności intelektualnej.

Naszą specjalnością są umowy z twórcami oprogramowania, logotypów znaków towarowych, grafik itp.

W zależności od rodzaju współpracy doradzamy odpowiednie rozwiązania prawne.

Umowy licencyjne

Przygotowujemy oraz doradzamy przy negocjowaniu umów licencyjnych uprawniających do korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich.

Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych

Doradzamy w procesach komercjalizacji wyników badań naukowych i własności intelektualnej stworzonej w projektach typu R+D (research and development).

Tworzymy spółki spin-off i spin-out, projektujemy i analizujemy umowy o korzystanie z wyników badań przez podmioty zewnętrzne lub umowy sprzedażowe.

Nasze
specjalizacje