Obsługa Przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw.

Pomagamy w dokonaniu prawnej oceny modelu działalności. Identyfikujemy i doradzamy, jak unikać ryzyk prawnych, które mogą się z nim wiązać. Zakładamy spółki dla Klientów i na bieżąco wspieramy w prowadzeniu biznesu.

Doradztwo przy zakładaniu działalności

Dokonujemy analizy prawnej pomysłów na prowadzoną działalność.

Identyfikujemy ryzyka prawne, jakie mogą wiązać się z realizacją pomysłu oraz sprawdzamy, czy przedsięwzięcie nie wpada w zakres działalności regulowanej odrębnymi przepisami (np. działalność inwestycyjna, Alternatywne Spółki Inwestycyjne, świadczenie usług medycznych, działalność telekomunikacyjna itp.).

Zakładanie działalności

Pomagamy przy wyborze optymalnej struktury prawnej dla planowanej działalności.

Doradzamy przy wyborze formy prawnej jej prowadzenia (jednoosobowa działalność, spółka osobowa, spółka kapitałowa) z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Sporządzamy dokumenty poprzedzające rozpoczęcie przedsięwzięć, w tym umowy spółek, porozumienia wspólników, umowy joint-venture.

Obsługa korporacyjna

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną.

Zajmujemy się opracowywaniem uchwał organów spółek oraz dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Marketing

Doradzamy w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych.

Pomagamy przy ocenie zgodności planowanych działań marketingowych z regulacjami prawnymi – zarówno o charakterze ogólnym (RODO, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów), jak również przepisów regulujących szczególne kategorie produktów (wyroby medyczne, tytoniowe, alkohol).

Przygotowujemy klauzule zgody na elektroniczne formy marketingu.

Opracowywanie wzorów umów

Szykujemy wszelkie wzory umów dla wykonywanej działalności.

Potrzebnych zarówno w relacjach z pracownikami/współpracownikami, klientami/odbiorcami towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców, jak również w relacjach z wykonawcami/dostawcami.

Negocjowanie umów komercyjnych

Wspomagamy naszych Klientów w procesie dochodzenia do zawierania umów.

Uczestniczymy i doradzamy przy spotkaniach negocjacyjnych. Analizujemy projekty i proponujemy opcje, które mają zabezpieczyć interes naszych Klientów, także na złe czasy, w szczególności w zakresie dochodzenia ewentualnej odpowiedzialności kontrahenta w razie problemów przy wykonywaniu kontraktów.

Spory gospodarcze (etap przedsądowy)

W przypadku kłopotów przy wykonywaniu umów pomagamy Klientom przy ocenie prawnej sytuacji oraz doradzamy w zakresie strategii dalszego działania.

O ile to możliwe, dążymy do polubownego zakończenia sporów w celu minimalizacji kosztów po stronie naszych Klientów.

Zagadnienia pracownicze

Przygotowujemy umowy na potrzeby zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, jak również umów cywilnoprawnych.

Dbamy o zabezpieczenie przeniesienia praw autorskich przy zatrudnianiu twórców/programistów. Pomagamy przy sporach pracowniczych zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Odzyskiwanie wierzytelności

Pomagamy Klientom odzyskiwać pieniądze od dłużników – zarówno od kontrahentów opóźniających się z płatnościami, jak i pożyczkobiorców oraz innych dłużników. Mamy szerokie doświadczenia związane z egzekwowaniem zabezpieczeń wierzytelności, w tym wynikających z zapadłych obligacji.

Nasze
specjalizacje