rycina-transakcje2

Transakcje (Aktywa/Udziały)

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania przedsiębiorstw, akcji, udziałów oraz innych aktywów.

Przygotowujemy dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Doradzamy zarówno po stronie sprzedających, jak i nabywających.

Tworzenia struktur transakcji i optymalizacja kosztów

Opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy dla planowanej transakcji.

Korzystamy ze wsparcia najlepszych doradców podatkowych dla zapewnienia możliwie najkorzystniejszych warunków podatkowych dla przeprowadzenia transakcji.

Due Diligence

Prowadzimy kompleksowe analizy prawne spółek, przedsiębiorstw, jak również aktywów będących przedmiotem transakcji.

Sporządzane przez nas raporty identyfikują potencjalne ryzyka prawne oraz zawierają porady jak można je wyeliminować lub ograniczyć.

Negocjacje

Negocjujemy umowy związane z transakcją.

Zarówno umowy dotyczące zbycia udziałów lub aktywów, jak i umowy towarzyszące transakcji, takie jak umowy inwestycyjne, porozumienia wspólników, a także umowy związane z zewnętrznym finansowaniem transakcji.

Potransakcyjne wsparcie

Udzielamy wsparcia prawnego przy kwestiach powstałych w wyniku przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw.

Pomagamy w zakresie zagadnień pracowniczych, administracyjnych, umownych, ale także w szeroko rozumianej sferze korporacyjnej.

Dochodzimy dla Klientów roszczeń związanych z niewłaściwym wykonywaniem zobowiązań przewidzianych w transakcji.

Nasze
specjalizacje