Postępowania Sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowania cywilne

Prowadzimy sprawy od A do Z, włączając się w spór i doradzając Klientom w zakresie strategii począwszy od etapu przedsądowego (w tym m.in. opisując ryzyka związane ze sprawą oraz oceniając szanse wygranej w razie wytoczenia powództwa) poprzez proces, aż do skutecznej egzekucji praw Klienta, także z pomocą komornika.

Specjalizujemy się w sporach gospodarczych, sprawach frankowych oraz tzw. polisolokat. Posiadamy także doświadczenie na gruncie sporów z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, a także tzw. błędów w sztuce lekarskiej, zarówno od strony personelu medycznego, jak również pacjenta.

Postępowania karne

Bronimy osób podejrzanych i oskarżonych oraz reprezentujemy interesy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego. Reprezentujemy także skazanych w fazie postępowania wykonawczego.

Postępowania administracyjne

Zajmujemy się postępowaniami administracyjnymi oraz postępowaniami sądowoadministracyjnymi m.in. w zakresie spraw dotyczących nieruchomości warszawskich (tzw. reprywatyzacje), prawa hazardowego, celnego, prawa budowlanego, a także obywatelstwa i legalizacji pobytu.

Działamy w tym zakresie przed organami administracji rządowej, samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowania dyscyplinarne

Reprezentujemy Klientów w ramach postępowań przed organami odpowiedzialności zawodowej (m.in. izbami lekarskimi, adwokackimi i radców prawnych).

Nasze
specjalizacje