rycina-nieruchomosci

Nieruchomości

Wiedzę prawną w zakresie nieruchomości łączymy z osobistym doświadczeniem biznesowym, gdyż sami lubimy w nie inwestować. Dzięki temu jesteśmy więcej niż doradcą prawnym. Z naszymi Klientami lubimy dzielić się własnym doświadczeniem, jak również wspólnie zdobywać nowe.

Analizy stanu prawnego nieruchomości

Przeprowadzamy analizy stanu nieruchomości w celu sprawdzenia i oceny ich stanu prawnego.

Badania obejmują w szczególności weryfikację tytułu prawnego do nieruchomości, obciążeń, potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych i powiązanych z nieruchomością umów najmu.

Sprzedaż/nabycie nieruchomości

Dla naszych Klientów przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości.

Opracowujemy struktury dla optymalnego przeniesienia tytułu prawnego i doradzamy jakie warunki warto uwzględnić, aby zabezpieczyć naszych Klientów.

Najem i dzierżawa

Mamy bogate doświadczenie związane z negocjowaniem umów dotyczących korzystania z nieruchomości wszelkiego typu (działki, nieruchomości użytkowe, biurowe i mieszkaniowe).

Odzyskiwania nieruchomości (reprywatyzacja)

Pomagamy w odzyskiwaniu nieruchomości przejętych od właścicieli w okresie PRL na terenie Warszawy, jak i innych miast.

Procesy budowlane

Pomagamy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę.

Postępowania sądowe i administracyjne dotyczące zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

Wspomagamy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, w tym odszkodowawczych.

Nasze
specjalizacje